Meeting Academic Board 7-05-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Luns 7 de maio de 2018

HORA: 11:00 a 13:00h

LUGAR: Foro de DocTIC en faitic

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Aprobación, se procede, da proposta de asignación de directores de tese.

4.-Autorización, se procede, das solicitudes de prórroga dos estudos de doutoramento.

5.- Asuntos de trámite

6.- Rogos e preguntas

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 2 de maio de 2018

O Secretario de la CAPD

Date: 
Monday, May 7, 2018 - 11:00